HISTORIE

I midten af 1970’erne var der etableret en del brancheforeninger i Europa. Bl.a. i England, Tyskland, Frankrig og Italien, Holland og Belgien.  

Samtidig med etableringen af disse europæiske brancheforeninger var der kræfter her i landet der arbejdede for at starte en forening for danske leverandører og producenter i vendingbranchen.

 

Den 28. november 1986 blev DAFA- Dansk Forening For Automatforplejning etableret. 

Det var vigtigt, at foreningen ikke blev et forum for konkurrenceindskrænkende aktivitet, altså ingen aftaler, som ikke kunne tåle dagens lys. Det var vigtigt, at hele branchen, fra små operators- og kaffefirmaer, automatforhandlere, leverandører af bægre etc. til de store multinationale koncerner alle følte, at de fik noget ud af at være medlem. 
Det var vigtigt at medlemmerne lærte hinanden at kende, ikke kun som konkurrenter, men også som kollegaer, som man godt kunne drøfte forskellige emner af fælles interesse med.

DAFA blev medlem nr. 8 af EVA-European Vending Association.
 
Der er gennem årene blevet arbejdet med problematikker i vending branchen som f.eks. diverse mærkningskrav, fedmeproblematikken, fødevaresikkerhed, kvalitetssikringssystemer, hygiejne, lovgivning, forbud mod automater på skoler mv

I 2017 blev det besluttet at revitalisere DAFA og det har ført til klare mål og mere fokus på medlemmernes behov og ønsker i en branche der er i konstant udvikling og underlagt markedets ønsker og krav til convenience.
 
Den 1. januar 2019 blev navnet DAFA til ændret til BKC- Branchen for Kaffe og Convenienceløsninger som indebærer at vi ser en mere rummelig og nutidig brancheforening med visioner for fremtiden.

Shopping Basket