FOKUSOMRÅDER

Fokusområder for BKC

Udveksling af erfaringer mellem medlemmer

Trends i markedet for convenince

Forbrugeradfærd i det professionelle marked

Ny viden, ny teknologi indenfor kaffe og convenience området

Forretnings- og servicekoncepter

Produkter & løsninger

Lovgivning og compliance

Rabatter i forhold til relevante messer og medier