Branchen for Kaffe- og Convenienceløsninger

BKC mission

BKC samler Kaffe- og Conveniencebranchen i Danmark, og skaber værdi for medlemmerne gennem netværk og indhold i forhold til bl.a.: 

Udveksling af erfaringer
Trends
Forbrugeradfærd
Ny viden, ny teknologi
Forretnings- og servicekoncepter
Produkter & løsninger
Lovgivning og compliance
Rabatter i forhold til relevante messer og medier
(M.m.)

BKC søger indflydelse i forhold til alle relevante lovgivningsmæssige og regulatoriske forhold relateret til branchen.

BKC vil endvidere arbejde for at udvikle enkle og effektive branchestandarder (vedr. fx kvalitet, garanti, finansiering mv.).

 

BKC vision

Brancheforeningen vil være anerkendt som en seriøs forening der skaber indsigt og opmærksomhed inden for relevante områder for kaffe- og conveniencebranchen og som favner hele branchen, fra producent til operatør.

BKC skal være stedet man kommer for inspiration, viden og netværk og skal fungere som det naturlige samlingspunkt for branchen.

BKC vil opnå dette gennem interessante medlemsmøder, samarbejde med andre brancher og brancheforeninger, erfaringsdeling samt via kompetente bidragsydere fra relevante virksomheder og offentlige institutioner. 

Der arbejdes aktivt for at sikre en international dimension i brancheforeningens aktiviteter

Forudsætningen er en dynamisk, etisk og kompetent forening med aktiv deltagelse fra medlemmerne, deling af viden samt højt informations niveau fra foreningen og fra medlem til medlem.